Activities
i-Motor Smart Girl พาเยี่ยมชมบูธ ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 44
Description

น้องแคท Smart Girl คนสวยจากไอ-มอเตอร์ จะพาไปชม Vapor รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเราในงานมอเตอร์โชว์กัน